Mỹ Hào: Hơn 90% số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội

18:47, 01/03/2015
Đến nay, hơn 90% số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại huyện Mỹ Hào đã tiến hành xong đại hội Đảng. Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2015. Thời điểm này, huyện đang tích cực chuẩn bị cho đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 
Dự kiến Đảng bộ xã Nhân Hòa và Đảng bộ Công an huyện sẽ tổ chức đại hội điểm trong tháng 3. 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)