Hưng Yên: Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

18:41, 23/04/2015
* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 
* Các ông: Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự.
       
Ngày 23.4, Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII diễn ra tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Ban cán sự, đảng đoàn; trưởng các ban, sở, ngành, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Thảo luận dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 263 – QĐ/TW ngày 8.10.2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Hướng dẫn số 17 – HD/UBKTTW ngày 16.3.2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy định số 263 – QĐ/TW; Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 9.10.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận, định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Lấy tín nhiệm bổ sung cán bộ quy hoạch Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các năm tiếp theo.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm đạt mức tăng trưởng khá 7,8%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và chỉ tiêu đã điều chỉnh. Dự kiến thu ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015 đạt mức trên 8 nghìn tỷ đồng, gấp 1,3 lần mục tiêu đặt ra; kim ngạch xuất khẩu gấp 2,4 lần mục tiêu đề ra. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật được bảo đảm; hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…
Trong 5 năm (2016 – 2020), tỉnh dự kiến phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% - 8%. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 8% - Công nghiệp, xây dựng 51,5% - Thương mại, dịch vụ 40,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trên 12 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 80%. Hàng năm, 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh... 
Trong phần thảo luận, tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đều cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung, kết cấu các dự thảo văn kiện và góp ý thêm một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới như: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu về giá trị thu được bình quân trên 1 ha đất canh tác; nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cần bổ sung đánh giá kết quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội cụ thể, rõ nét hơn; bổ sung thêm giải pháp để phát triển công nghiệp bền vững gắn với phát triển đô thị, giải pháp giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân…
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần này cơ bản thông qua bước đầu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII). Song, báo cáo chính trị cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nâng cao tính khái quát, đánh giá sát và đúng bản chất; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm tới của tỉnh phải có tính khả thi cao. Tiểu ban văn kiện sớm hoàn thiện 2 dự thảo báo cáo theo đúng tinh thần kết luận của hội nghị này, lưu ý tiếp thu những ý kiến tham gia xác đáng của các vị Tỉnh ủy viên, các đại biểu tham dự hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tích cực tham gia ý kiến góp ý vào 2 dự thảo báo cáo theo đúng thời gian quy định. 
Để thực hiện hiệu quả Quy định số 263 – QĐ/TW và Hướng dẫn số 17 – HD/UBKTTW, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xử lý tổ chức đảng vi phạm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; phải sâu sát cơ sở và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến sâu rộng và quán triệt sâu sắc để cán bộ, đảng viên nắm rõ các nội dung được coi là vi phạm, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm, từ đó nâng cao nhận thức và tránh không vi phạm. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ/TW bảo đảm phù hợp với thực tiễn của cơ quan, tổ chức và có hiệu quả; coi việc xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một nội dung quan trọng thực hành công tác lý luận của tổ chức đảng, của các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể. Vì vậy việc xây dựng báo cáo chính trị phải được quan tâm đúng mức và bảo đảm phương châm của công tác lý luận. Báo cáo chính trị và nghị quyết của cấp ủy đảng phải bảo đảm có tính lý luận và thực tiễn cao.
 
Đức Long 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)