Kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại thành phố Hưng Yên

18:00, 10/04/2015
Ngày 10.4, tổ 3 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra tại thành phố Hưng Yên về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 9.10.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
 
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Hưng Yên
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Hưng Yên

Theo báo cáo của Ban Thường vụ thành ủy Hưng Yên, đảng bộ thành phố, các đảng bộ cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108 - KH/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng bộ thành phố và các đảng bộ cơ sở đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đúng theo quy định. 

Ban Thường vụ thành ủy, đảng ủy, chi ủy cơ sở đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện chính trị trình đại hội; Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ thành ủy, trong tháng 4 đảng bộ thành phố Hưng Yên sẽ tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở tại Đảng bộ Chi cục thuế thành phố và Đảng bộ phường Lê Lợi.
Kết luận buổi kiểm tra, ông Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các cấp ủy đảng của thành phố Hưng Yên cần: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ thành phố đạt kết quả cao; Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên cơ sở tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các ngành, các cấp đóng góp, trong đó  chú ý xác định mục tiêu, giải pháp sát hợp với đặc điểm của thành phố. Về công tác nhân sự, cần tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm thành phần cấp ủy đúng cơ cấu, tỷ lệ. Tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Chỉ đạo 2 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm đạt kết quả cao.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)