Yên Mỹ: 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành đại hội

17:40, 28/04/2015
Đến nay, đã có 27 trên tổng số 53 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Mỹ đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đạt tỷ lệ 50,94%. Việc tổ chức đại hội bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở được các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định, phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, sâu sát, chặt chẽ, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng cụ thể, xây dựng những chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)