Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

18:52, 10/06/2015
* Các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự.
 
Ngày 10.6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, tổng hợp, biên tập văn bản để giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; tham mưu xây dựng và đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đơn vị chuẩn bị các chương trình, đề án cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng các chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, sát thực, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng và hoàn thành tốt việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát thực với cơ quan văn phòng, hoạt động chuyên môn; thực hiện toàn diện, có hiệu qủa các nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đều đạt trong sạch, vững mạnh, 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Có 3 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ. Các tổ chức đoàn thể cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc; Văn phòng Tỉnh ủy được công nhận cơ quan văn hóa.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, biên tập tổng hợp; đồng thời tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hàng năm, Đảng bộ và 100% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên; cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và vững mạnh; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc; kết nạp 3-4 đảng viên mới…
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 vị; bầu 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)