Gửi trọn niềm tin

19:06, 25/01/2016
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đại hội thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI, sự phát triển của đất nước sau 30 năm đổi mới, và bày tỏ niềm tin sâu sắc, sự kỳ vọng đại hội phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đề ra những quyết sách đúng đắn, giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước, đưa nước ta tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân no ấm, hạnh phúc. Cán bộ , đảng viên thị trấn Lương Bằng (Kim Động) đang theo dõi đại hội qua truyền hình Tại nhà văn hóa thị trấn Lương Bằng (Kim Động), đông đảo cán bộ, đảng viên đang theo dõi Đại hội lần thứ XII của Đảng trên truyền hình. Ông Nguyễn Văn Bốn, cán bộ hưu trí cho biết: Tôi rất quan tâm đến đại hội. Từ khi công bố các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng, tôi đã nghiên cứu, đặc biệt qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội, tôi rất phấn khởi trước những kết quả đạt được sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và Nghị quyết Đại hội XI. Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi tin rằng, đó là yếu tố quan trọng để Đại hội XII sẽ đề ra những nghị quyết phù hợp, được triển khai vào cuộc sống có hiệu quả, góp phần thúc đẩy đất nước ta phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn tới.    Trước những đổi thay của đất nước, ông Phạm Thế Cổn, một đảng viên của Đảng bộ thị trấn Lương Bằng không giấu nổi niềm vui: Nhờ có những chủ trương, đường lối đúng đắn, sát hợp lòng dân nên đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng cao, nhất là người nông dân đã có nhiều cách thức làm giàu từ đồng ruộng, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.   Ông Cổn mong muốn: Đảng, Nhà nước tiếp tục đề ra chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, như liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn. Là lực lượng đông đảo trong các tầng lớp xã hội, nông dân có vai trò chủ thể trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn giá trị văn hóa, giá trị lịch sử của dân tộc, vì vậy vấn đề “tam nông” cần tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.    Là người luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước nói chung, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng, trong những ngày này, ngoài công việc chuyên môn, hàng ngày thầy giáo Trần An Khải, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Tiên Lữ) vẫn tranh thủ theo dõi diễn biến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo, đài, truyền hình, mạng internet… Thầy Khải cho rằng: “Đại hội đã sôi nổi thảo luận các văn kiện chính trị của Đảng, nhiều đại biểu đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, vấn đề an sinh xã hội. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ này, cùng với các nhiệm vụ khác, Đảng tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo sự đổi mới đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn lực cho đất nước; quan tâm chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là chất lượng đầu vào, tạo việc làm cho sinh viên khi ra trường… đúng như quan điểm của Đảng “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.   Là một người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga, ông Đào Ngọc Sánh cho biết: Thông qua các phương tiện truyền thông, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga rất quan tâm đến Đại hội lần thứ XII của Đảng và thật sự vui mừng trước sự phát triển của đất nước. Dù ở xa quê hương, nhưng chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự thành công của đại hội đưa ra nhiều quyết sách về các lĩnh vực, trong đó tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài.   Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng Đảng luôn giữ gìn sự trong sạch, củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có giải pháp hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, chú trọng việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng, thực sự là “công bộc” của nhân dân.   Ông Nguyễn Văn Bốn bày tỏ: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết công tác chuẩn bị nhân sự lần này rất kỹ lưỡng, dân chủ, đổi mới. Gần 50 năm tuổi Đảng, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phát huy tài, đức, trí tuệ lãnh đạo đất nước, mở ra trang sử mới cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tôi mong rằng các Đại biểu dự Đại hội đóng góp ý kiến, giải pháp để đại hội đề ra những quyết sách sát hợp về mọi lĩnh vực, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nước phát triển bền vững…   Đào Doan    

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)