Treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh

18:54, 07/12/2016
Chào mừng Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh, UBND tỉnh thông báo các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở của cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, hướng dẫn  nhân dân cư trú trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc tại gia đình.
 
Thời gian treo cờ Tổ quốc từ ngày 9.12 đến hết ngày 11.12.2016.
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)