Các huyện Khoái Châu, Phù Cừ triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017

20:50, 17/02/2017
Ngày 17.2, Huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2016, Huyện ủy Khoái Châu đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn; quán triệt, học tập thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời tích cực lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. 
 
Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 285 đảng viên mới, duy trì việc cử cấp ủy viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Toàn huyện có 42,6% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém…
 
Năm 2017, Đảng bộ huyện Khoái Châu đề một số nhiệm vụ, giải pháp trong đó trọng tâm là tích cực quán triệt, triển khai thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Năm 2017, các cấp ủy đảng huyện Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn; duy trì tốt việc cử cấp ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ để nắm chắc thông tin, xử lý kịp thời tình hình ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng... Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện ủy cần tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, chăn nuôi xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường; thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn…
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 và 5 năm liền (2012 – 2016).
 
Cùng ngày, huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có ông Đặng Minh Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Các tập thể có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng
Các tập thể có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng
Năm 2016, các cấp uỷ đảng trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của Huyện uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên... 
 
Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, có 22/33 chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM); 1,98% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73,29% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện thực hiện tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
 
Năm 2017, các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp trên 80 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện và cơ sở theo kế hoạch; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)