Đảng ủy Công an tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017

17:40, 22/02/2017
Ngày 22.2, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mọi mặt công tác Công an...
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, công an các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã kết nạp được 49 đảng viên mới; 9,2% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/29 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh...
 
Năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh phấn đấu có 50% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt TSVM; 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 25 - 30 đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng...
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ Công an tỉnh, và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tác phong, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự...
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 đã được tuyên dương, khen thưởng.
 
 Thu Yến
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)