Hơn 200 nghị quyết được HĐND tỉnh và các huyện, thành phố ban hành

19:13, 16/02/2017
Ngày 16.2, tại huyện Mỹ Hào, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có nhiều đổi mới, phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. 
 
Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong đó, tổ chức 23 kỳ họp, ban hành hơn 200 nghị quyết; trước và sau mỗi kỳ họp đều tổ chức tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND và lãnh đạo các cấp, ngành trả lời, xem xét, thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền. 
 
Hoạt động giám sát của HĐND được tăng cường. Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐND tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND; triển khai xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND bảo đảm khoa học, hiệu quả. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố cần bám sát chương trình hoạt động của HĐND để tổ chức các hoạt động nghiêm túc, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức kỳ họp, giám sát và tiếp xúc cử tri. Đồng thời yêu cầu mỗi đại biểu HĐND và cán bộ giúp việc các bộ phận cần chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Lệ Thu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)