Hưng Yên công bố 865 lượt thủ tục hành chính

19:21, 23/02/2017
Ngày 23.2, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang. 
 
Năm 2016, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 23 Quyết định công bố 865 lượt TTHC. Các TTHC này đều được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
 
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 1.286.282 hồ sơ TTHC, trong đó: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,9%. Việc niêm yết nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết niêm yết công khai địa chỉ tại trụ sở cơ quan. 
 
Về lĩnh vực rà soát, đơn giản hóa TTHC, 10 sở, ngành được giao chủ trì đã tiến hành rà soát, đánh giá 35 TTHC với 45 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 28 yêu cầu, điều kiện kèm theo. Các đơn vị đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 8 TTHC...
 
Năm 2017, công tác kiểm soát TTHC tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách TTHC các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020; Duy trì việc niêm yết công khai, đầy đủ TTHC và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì công tác rà soát, đánh giá TTHC; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; triển khai các hình thức đối thoại giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về TTHC...
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)