Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu chấm điểm việc cải cách thủ tục hành chính

19:11, 16/02/2017
Ngày 16.2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng.
Các đại biểu tham quan bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa tại huyện Văn Lâm
Các đại biểu tham quan bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa tại huyện Văn Lâm
Ngày 2.8.2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND phê duyệt đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2016. Theo đó, có 19 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 7 sở, 4 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã được chọn triển khai thí điểm.
 
Đến nay, các đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, cập nhật bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Một số đơn vị đã ban hành mới quy chế hoạt động, bố trí được địa điểm phù hợp, chủ động mua sắm trang thiết bị cơ bản, lắp đặt trang thiết bị điện tử, cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa. 
 
Việc sử dụng phần mềm vào giải quyết TTHC cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, giảm chi phí, thời gian của tổ chức, cá nhân khi đi giải quyết các TTHC…
 
Tuy nhiên hiện vẫn còn một số đơn vị bố trí diện tích nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chưa đạt chuẩn, chưa tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo quy định, chưa ban hành quy chế tổ chức, hoạt động; việc mua sắm, lắp đặt thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn chậm, chưa đồng bộ. 
 
Do phần mềm một cửa điện tử chưa triển khai trên diện rộng toàn tỉnh nên chưa bảo đảm được tính thống nhất, đồng bộ và liên thông giữa các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh…
 
Năm 2017, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; hoàn thành các nội dung của đề án bảo đảm hệ thống phần mềm được liên thông giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm năm 2016; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử để triển khai đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2017…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát TTHC, kịp thời công bố Bộ TTHC mới để các đơn vị áp dụng; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; việc triển khai thực hiện cải cách TTHC cần được chấm điểm, xếp hạng làm căn cứ bình xét chính quyền trong sạch, vững mạnh…
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)