Giảm chờ đợi, gọn thủ tục

18:39, 15/02/2017
Là địa bàn tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi, có nguồn nhân lực dồi dào, những năm qua, Văn Lâm đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư. 
Tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Văn Lâm
Tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Văn Lâm
Hiện toàn huyện có 254 dự án đầu tư phát triển công nghiệp, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Cùng với đó, quá trình chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nên các giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) cũng tăng. 
 
Để giải quyết các TTHC cho người dân, trong những năm qua huyện Văn Lâm đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC hoạt động chưa hiệu quả. Nguyên nhân là do cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, phòng một cửa được bố trí cùng với phòng tiếp công dân của huyện, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa đều kiêm nhiệm... nên chưa tách bạch được chức năng tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa với chức năng thẩm định, giải quyết hồ  sơ của các phòng chuyên môn.
 
Thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 2.8.2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016, huyện Văn Lâm đã được chọn để triển khai thí điểm của tỉnh. 
 
Với quyết tâm triển khai có hiệu quả nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian, đồng thời tránh phiền hà cho tổ chức, cá nhân, huyện Văn Lâm đã khảo sát, quy hoạch và đầu tư xây dựng trụ sở bộ phận một cửa với diện tích 120m2. Tổ chức đoàn đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở một số địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình một cửa liên thông hiện đại. 
 
UBND huyện giao Phòng Nội vụ và các phòng liên quan tham mưu, xây dựng quy chế và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác triển khai, thực hiện; rà soát, sắp xếp lại cán bộ thực hiện; xây dựng quy trình, thủ tục tiếp nhận; đầu tư trang thiết bị hiện đại như: Máy tính có kết nối internet, màn hình tra cứu TTHC, hệ thống lấy số tự động, máy scan, ti vi, hệ thống camera giám sát…
 
Sau hơn 3 tháng triển khai, ngày 1.1.2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của huyện chính thức đi vào hoạt động. 
 
Theo đó, huyện Văn Lâm đã niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính gồm 456 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện. Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch lấy số thứ tự, sau khi được tiếp nhận hồ sơ sẽ nhận phiếu hẹn, trên phiếu có ghi rõ thành phần hồ sơ, ngày trả kết quả. Máy tính được đặt ở vị trí thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tra cứu các thông tin về TTHC để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi giao dịch. Máy quét mã vạch tự động cung cấp thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân một cách công khai, minh bạch. Hệ thống camera tự động phục vụ cho việc theo dõi các hoạt động của công chức khi giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tránh xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.
 
Bên cạnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, huyện Văn Lâm đã chọn 2 địa phương là thị trấn Như Quỳnh và xã Đại Đồng để triển khai mô hình cấp xã cùng thời điểm với huyện.
 
Là địa bàn sôi động về phát triển công nghiệp, dịch vụ, dân số đông, số lượng các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện các TTHC nhiều, thị trấn Như Quỳnh được UBND huyện Văn Lâm lựa chọn là 1 trong 2 địa phương làm điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Theo đó, khi thực hiện các TTHC, các tổ chức, cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn. Cán bộ trực tại bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận, sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ sẽ viết phiếu hẹn ngày đến nhận kết quả. Các thủ tục giao dịch với cấp huyện sẽ được cán bộ một cửa cấp xã gửi qua giao dịch điện tử lên bộ phận một cửa của huyện giải quyết và giao giấy hẹn cho các tổ chức, cá nhân. Đến ngày hẹn, các tổ chức, cá nhân chỉ cần đến bộ phận một cửa của thị trấn để nhận kết quả.
 
Tại xã Đại Đồng hiện đang áp dụng 194 TTHC thuộc các lĩnh vực: Hành chính -Tư pháp, địa chính - xây dựng, lao động, thương binh và xã hội. Các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị máy tính, máy in, máy scan để làm việc. Để vận hành cơ chế một cửa liên thông hiện đại, UBND xã Đại Đồng đã xây dựng và thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng Bộ phận, thành viên là các công chức thuộc các lĩnh vực chuyên môn. Sau khi đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở xã Đại Đồng nhận được sự đồng tình cao của nhân dân địa phương.
 
Theo tổng hợp, sau hơn 1 tháng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện Văn Lâm đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận khoảng 30 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 
 
Đánh giá bước đầu cho thấy, đã giảm đáng kể thời gian đi lại của công dân đến làm thủ tục, nhiều thủ tục giải quyết được rút ngắn. Hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa tại huyện và 2 địa phương làm điểm cơ bản trả kết quả đúng hẹn. 
 
Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết TTHC mà việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tăng cường sự giám sát của nhân dân, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương. 
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại huyện Văn Lâm hiện còn gặp một số vướng mắc như: Quy định giải quyết một số thủ tục còn rườm rà, một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ; một số quy định trong tiếp nhận và giải quyết còn chồng chéo, không thông qua bộ phận một cửa để thẩm định, giám sát thời gian tiếp nhận và trả kết quả. 
 
Việc thực hiện tốt cơ chế một cửa sẽ đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm  phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của một số cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xác định rõ hiệu quả cơ chế một cửa mang lại, thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng cán bộ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trong huyện, thực hiện nghiêm túc theo nội dung quy định, hướng dẫn tại các văn bản của Trung ương, của tỉnh; yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng và các cấp chính quyền trong huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ, giải quyết nhanh, đúng trình tự hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng như thông tin kết quả đã thực hiện được; UBND huyện đã giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị của huyện rà soát bộ TTHC để ban hành quy trình nội bộ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc. 
 
Bên cạnh đó, huyện Văn Lâm mong muốn được UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các ngành chức năng liên quan tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân.
 
Nguyễn Bật Khánh
Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)