Báo Phú Thọ Kỷ niệm 55 năm ra số đầu tiên

Ngày 27.4, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Báo Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 55 năm ra số đầu tiên và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Phú Thọ
Ngày 1.5.1962, Báo Phú Thọ số đầu đã ra mắt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ. 
 
Ban đầu, báo có 4 trang, khổ 27cm  x 40cm được in 2 màu. Trải qua quá trình phát triển, cùng với việc tăng số kỳ xuất bản, nội dung, hình thức, chất lượng của Báo Phú Thọ cũng không ngừng được đổi mới, nâng cao, đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc. 
 
Đến nay, Báo Phú Thọ hàng ngày xuất bản 6 kỳ/tuần với số lượng phát hành trên 7.500 tờ/kỳ; báo cuối tuần gần 6.000 tờ/kỳ; ấn phẩm “Phú Thọ miền núi” phát hành trên 4.400 tờ/kỳ phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và các huyện miền núi trong tỉnh. 
 
Cùng với loại hình báo in, Báo Phú Thọ điện tử đã phát triển thêm truyền hình internet, phản ánh thông tin một cách đa dạng, có sức thu hút người đọc, là công cụ và phương tiện quan trọng đưa thông tin của tỉnh ra cả nước và quốc tế. 
 
Báo Phú Thọ đã tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, kịp thời phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, con người mới, cách làm mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 
Tại lễ kỷ niệm 55 năm ra số đầu, Báo Phú Thọ vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Nhân dịp này, Báo ra mắt phiên bản mới Báo Phú Thọ điện tử. 
 
PV
 
 
;