Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các Ban Đảng tỉnh

Ngày 13.4, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong quý I, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên; phát động cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017"; tổ chức thành công hội thảo khoa học về Di tích lịch sử quốc gia Cây đa và Đền La Tiến. 
 
Công tác luân chuyển, bố trí, quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng quy trình. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được quan tâm...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý I và đóng góp ý kiến vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý II. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong quý II, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tham mưu với cấp uỷ thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế; nắm chắc tình hình, kịp thời kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" ở cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017...
 
Lê Hiếu
 
;