Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Ngày 19.5, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017 - 2022
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017 - 2022
Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và thông tin báo chí, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác với các nội dung: Định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng "dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tuyên truyền việc thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020"; phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua "Dân vận khéo"...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017 – 2022; thông qua kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017. 
 
Theo đó, năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên trao đổi văn bản về công tác chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến nội dung chương trình phối hợp; đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về chương trình phối hợp, công tác dân vận…
 
Thu Yến
 
;