Hưng Yên: Kiểm tra 10 đơn vị áp dụng ISO trong quản lý hành chính nhà nước

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã kiểm tra 10 đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008. 
 
Qua công tác kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã cơ bản đáp ứng theo TCVN ISO 9001:2008; các quy trình giải quyết công việc được xây dựng một cách khoa học, công khai, minh bạch; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ các đơn vị giải quyết công việc một cách thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc... 
 
Được biết, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã và đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Cùng với kiểm tra, thời gian qua, chi cục hỗ trợ 3 đơn vị quản lý hành chính nhà nước của tỉnh tập huấn về các nội dung trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. 
 
Minh Huấn
 
;