Phát huy vai trò đảng viên tại nơi cư trú

Ngày 15.6.2000, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (gọi tắt là Quy định 76). Ở tỉnh Hưng Yên, quá trình  thực hiện Quy định 76 đã chứng minh đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giúp đội ngũ đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ 2 Khu phố Chợ Gạo, phường An Tảo (thành phố Hưng Yên)
Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ 2 Khu phố Chợ Gạo, phường An Tảo (thành phố Hưng Yên)
Theo thống kê, trong tổng số hơn 63 nghìn đảng viên, tỉnh Hưng Yên có gần 14 nghìn đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76. Những năm qua, các cấp ủy đảng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo đảng viên của mình tham gia các hoat động tại nơi cư trú như: Cấp giấy giới thiệu, ghi rõ chức danh, nhiệm vụ của từng đảng viên; hàng năm yêu cầu các đảng viên lấy nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú, lấy đó làm căn cứ bình xét, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên... Về phía chi ủy, chi bộ đảng tại các khu dân cư cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ ở nơi cư trú. Việc quản lý cán bộ, đảng viên cả hai chiều đã mang lại kết quả tích cực. Người cán bộ, đảng viên dù đang công tác ở đâu, giữ cương vị nào, khi về với gia đình, địa phương cũng thể hiện được trách nhiệm của mình với sự phát triển của địa phương, là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân học tập. Chi ủy, chi bộ tại các khu dân cư cũng có thêm những đồng chí có chuyên môn, trình độ và nhiều điều kiện khác để tham gia, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và phong trào tại địa phương. Ngoài ra, việc giới thiệu đảng viên về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú cũng giúp cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn cán bộ, đảng viên của mình, đánh giá đúng chất lượng cán bộ.
 
Chi bộ 2 Khu phố Chợ Gạo, phường An Tảo, (thành phố Hưng Yên) hiện có 110 đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76. Ông Dương Thanh Ngân, Bí thư Chi bộ cho biết: 100% số đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76 tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo quy định, tích cực tham gia và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, giúp cấp ủy giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách. Đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham mưu, tư vấn với Chi bộ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể hiệu quả. Nhiều năm liền, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, có thể khẳng định Quy định 76 là một chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường quản lý đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi với nhân dân, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
 
Bí thư Đảng ủy phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) Vũ Ngọc Nam, cho biết: Thực hiện Quy định 76 của Đảng, hiện nay, cấp ủy phường đã tiếp nhận gần 500 đảng viên về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với nơi cư trú. Các đảng viên về sinh hoạt tại địa phương đều được làm phiếu tiếp nhận, chuyển về chi bộ nơi cư trú để theo dõi, quản lý, phân công nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt. Địa phương giao nhiệm vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương để đảng viên nắm được, từ đó tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân ở khu dân cư gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hầu hết đảng viên về dự sinh hoạt đều phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, không chỉ tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, các đồng chí còn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.
 
Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc thực hiện Quy định 76 vẫn còn biểu hiện hình thức, thiếu thực chất. Một bộ phận đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76 chưa tự giác tham gia các hoạt động tại cơ sở, thường chỉ có mặt vào các buổi sinh hoạt và đóng đầy đủ các khoản đóng góp với địa phương mà không tham gia phát biểu, góp ý xây dựng địa phương. Việc phối hợp giữa cấp ủy quản lý đảng viên và cấp ủy khu dân cư chưa chặt chẽ nên xảy ra tình trạng thông tin chưa đầy đủ, chính xác. Ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, nhận xét, đánh giá đảng viên của cấp ủy ở không ít địa phương có biểu hiện nể nang.
 
Để thực hiện tốt hơn Quy định 76, ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng:  Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần làm tốt công tác phối hợp trong quản lý, thông tin tình hình đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đảng viên chưa gương mẫu thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Lấy kết quả việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Lê Hiếu
 
 
;