Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Ngày 16.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định số 217) và Quyết định số 218 – QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định số 218)
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường hoạt động giám sát theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị. 
 
Công tác phản biện xã hội được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn. Ở cấp tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã tổ chức được 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện chủ trì phản biện xã hội được trên 4 nghìn cuộc. 
 
Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.
 
Qua 3 năm, cả nước đã tổ chức được trên 90 nghìn cuộc đối thoại trực tiếp, góp phần quan trọng tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội...
 
Tại Hưng Yên, qua 3 năm thực hiện các Quyết định 217 và Quyết định 218, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp tham mưu với các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung các quyết định đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
 
MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân...
 
Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các quy chế, quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Chính trị...
 
Thanh Huyền
 
;