Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đất nước

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Ngày 15-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, buổi sáng, các đại biểu QH tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) Nguyễn Chí Dũng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ và các thành viên Chính phủ tham gia trả lời những nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của mình được các đại biểu QH quan tâm. Buổi chiều, QH tiến hành phiên chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hiệu quả
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Ðà Nẵng) và một số đại biểu QH về trách nhiệm của Bộ KH và ÐT và của Bộ trưởng trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia và cam kết thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng KH và ÐT Nguyễn Chí Dũng giải thích thêm: Trong quy định của Luật Ðầu tư công và Luật Ðầu tư thì hiện nay chỉ có khái niệm các dự án quan trọng quốc gia, chứ không có dự án trọng điểm quốc gia. Ðối với các dự án quan trọng quốc gia, trách nhiệm của Bộ KH và ÐT được giao chức năng Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước, thực hiện công tác giám sát, bên cạnh đó huy động và tham mưu phân bổ các vốn đầu tư cho thực hiện các dự án nếu sử dụng NSNN.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời bổ sung câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) về các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhìn nhận việc thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp của nước ta sau gần 30 năm qua kết quả còn hạn chế, Bộ trưởng cho biết trên thực tế rất khó thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp. Nguyên nhân do đặc thù đất đai manh mún, chưa thể tích tụ được như các mô hình cánh đồng mẫu lớn, như vậy không thể áp dụng việc cơ giới hóa, áp dụng ngay khoa học kỹ thuật, các tiến bộ và mô hình sản xuất theo yêu cầu. Nguyên nhân khác do hạ tầng, nguồn lực vùng nông thôn nước ta còn hạn chế. Sự kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và các nhà đầu tư, chưa kể các thủ tục triển khai còn phức tạp, lợi thế so sánh của khu vực này chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài...
Ðể giải quyết vấn đề này, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ KH và ÐT cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng mở rộng hạn điền, tạo điều kiện để tích tụ diện tích đất lớn hơn có thể áp dụng được công nghệ cao cũng như cơ giới hóa. Yêu cầu đặt ra là công tác quy hoạch vùng nguyên liệu phải ổn định và rõ ràng. Việc hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn lớn; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của nền nông nghiệp chất lượng cao cũng cần được quan tâm hơn nữa. Ngoài ra, ngành sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi trong khung của pháp luật cho phép khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, cụ thể việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư và giảm các chi phí cho doanh nghiệp...
Chung quanh các câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Ðình Gia (Hà Tĩnh), Trần Văn Mão (Nghệ An) về đánh giá quá trình triển khai Luật Ðầu tư công hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Thời gian qua, thực hiện luật mới với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công, đặc biệt là nâng cao hiệu quả, chống dàn trải, thất thoát, lãng phí và tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống, đã giúp tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư phát triển. Tất cả các khâu từ quy hoạch, lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án đến quá trình triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu công trình đều được tuân thủ chặt chẽ. Quá trình phân bổ nguồn lực đầu tư được thực hiện một cách công bằng giữa các vùng, miền, địa phương và các ngành, giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo quyền chủ động cho các bộ, ngành, địa phương trong việc bố trí kế hoạch đầu tư...
Về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản được đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) và nhiều đại biểu QH quan tâm chất vấn, Bộ trưởng KH và ÐT Nguyễn Chí Dũng thông tin: Theo quy định của Luật Ðầu tư công và chỉ đạo của Chính phủ, sau năm 2014, các bộ, ngành T.Ư, địa phương không được để phát sinh nợ đọng cơ bản. Nếu vẫn để xảy ra tình trạng này là vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự. Từ ngày 31-12-2014 trở về trước, số nợ đọng trong xây dựng cơ bản khoảng 11 nghìn tỷ đồng và đã bố trí đủ vốn để xử lý số nợ đọng đó. Kể từ ngày 1-1-2015 về nguyên tắc tất cả các khoản đầu tư của T.Ư không còn nợ xây dựng cơ bản. Nếu địa phương nào đang còn nợ đọng xây dựng cơ bản, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và phải tự xử lý... Với chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, số nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình này là 15 nghìn tỷ đồng, đến nay đã xử lý và giảm xuống còn nợ chín nghìn tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực giao thông của các địa phương. Bộ trưởng cho rằng, theo yêu cầu của QH, trong giai đoạn 2016-2020, phải thanh toán hết nợ xây dựng cơ bản.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa tham gia giải trình thêm một số vấn đề liên quan. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư về đầu tư công, lĩnh vực đấu thầu, xây dựng. Tăng cường phân cấp mạnh mẽ và triệt để hơn nữa cho cấp dưới và cho địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của công chức và đạo đức công vụ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm kiểm toán, sắp xếp, nâng cao năng lực của các Ban Quản lý dự án, kịp thời thanh toán cho kho bạc nhà nước.
Ðồng thời, rà soát đánh giá toàn diện những bất cập trong các nghị định, thông tư, pháp luật liên quan lĩnh vực đầu tư công. Nếu có vấn đề cần thiết sẽ báo cáo QH xem xét, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, kể cả Nghị định 15 về đầu tư đối tác công tư. Trường hợp đến một thời hạn nhất định mà các bộ, ngành đã có quyết định phân bổ nhưng chưa giải ngân được mức tối thiểu thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ QH và QH cho cắt giảm để nhập vào dự phòng chung hoặc không phân bổ ngân sách cho năm 2018.
Phó Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các cán bộ tham mưu dù ở cấp nào làm chậm trễ trong quá trình phân bổ giải ngân và gây ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công. Chính phủ mong muốn QH, các đoàn đại biểu QH và đại biểu QH thường xuyên đôn đốc và giám sát công tác này.
Các đại biểu: Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Thể (Sóc Trăng) đề nghị Bộ KH và ÐT sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Ðầu tư công, các nghị định liên quan, qua rà soát để điều chỉnh các quy định pháp luật cho đồng bộ, thống nhất. Bởi quyết định những vấn đề về đầu tư công là dùng NSNN cho nên không thể tùy tiện, nơi nào muốn làm kiểu gì cũng được. Ðề nghị Chính phủ và QH xem xét có hướng dẫn để các địa phương thực hiện Luật Ðầu tư công, theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương...
Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Buổi chiều, QH chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Báo cáo trước QH, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Hơn hai ngày qua, đã có bốn Bộ trưởng trả lời và ba Phó Thủ tướng, ba Bộ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tham gia trả lời chất vấn tại hội trường.
Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH và cử tri cả nước, tiếp tục phát huy những tiến bộ, kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành, nỗ lực cao nhất để cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực đã báo cáo, giải trình thêm về một số vấn đề mà nhiều đại biểu QH và đồng bào cử tri cả nước quan tâm, chất vấn. Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng tích cực, kết quả tốt hơn tháng 4 và quý I. Kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,53% so với tháng 4 và tăng 0,37% so với tháng 12-2016. Tăng trưởng các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%, cao hơn bốn tháng đầu năm (5,2%). Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá. Trong năm tháng, khách quốc tế đạt hơn 5,3 triệu lượt, tăng 30,8%; tín dụng tăng hơn 6,5%, cao hơn cùng kỳ những năm gần đây. Thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất trong chín năm. Xuất khẩu tăng 17,4%; trong đó nhiều mặt hàng chế biến chế tạo, rau quả, thủy sản tăng mạnh; nông nghiệp nhìn chung được mùa và đã có thị trường xuất khẩu gạo thuận lợi. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 39,7% dự toán, tăng 16,9%. Vốn FDI đăng ký mới, bổ sung và góp cổ phần đạt hơn 12 tỷ USD, tăng 10,4%. Có hơn 50.000 doanh nghiệp được thành lập; tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung gần 1,2 triệu tỷ đồng.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; tạo việc làm tăng 5,3%, đạt gần 650.000 lao động, nhất là cho số người mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí (số vụ giảm 4,2%; số người chết giảm 2,6%; số người bị thương giảm 10,2%).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, như Chính phủ đã báo cáo và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu, kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức.Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo theo dõi sát và chủ động ứng phó với diễn biến tình hình; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, hệ thống các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN); cải cách thể chế, nhất là thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phát triển mạnh thị trường trong nước; mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản; kiểm soát nhập siêu. Tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; xử lý nghiêm khắc các vi phạm.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, nhất là nông sản phục vụ xuất khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, điện thoại di động, gắn kết doanh nghiệp trong nước với đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp hỗ trợ; ngành xây dựng và các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao. Khai thác dầu thô hợp lý, bảo đảm hiệu quả; có phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ các loại khoáng sản đang tồn đọng. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu.
Về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Ðề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu sau khi được thông qua. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã mua 0 đồng và thuộc diện kiểm soát đặc biệt; thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia cơ cấu lại; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; xử lý dứt điểm các quỹ yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền.
Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về xử lý nợ xấu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng xây dựng, triển khai phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Ðổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát phù hợp yêu cầu thực tiễn và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin; đưa tin đúng, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tránh gây tác động xấu, tạo dư luận bất lợi đến sự phát triển ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng và thị trường tài chính, tiền tệ.
Ðề cập đến cơ cấu lại DNNN và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Chính phủ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Ðề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2020 Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp.
Thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; bảo đảm đáp ứng tối thiểu 250.000 tỷ đồng cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết của QH. Tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký lưu ký, giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật và cơ chế thị trường trong cổ phần hóa, thoái vốn; không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Tính đúng, tính đủ giá trị, quyền sử dụng đất, thương hiệu, triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động; tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; công khai, minh bạch thông tin hoạt động theo quy định. Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước; đẩy nhanh việc thành lập cơ quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này.
Ðối với các dự án phục hồi được, có giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm lỗ và tiến tới có lãi. Xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm. Theo đó, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn và xử lý dứt điểm tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp không nghiêm túc thực hiện, không hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn và nhiệm vụ được giao.
Kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống
Ðại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) gửi tới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sự lo lắng của cử tri ngành giáo dục về chủ trương bỏ biên chế của ngành và đề nghị Chính phủ có thông tin chính thức. Giải đáp băn khoăn này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, đây mới là đề xuất nghiên cứu, nhằm thực hiện cơ chế tự chủ của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Ðây là vấn đề liên quan nhiều quy định khác nhau trong Luật Công chức, viên chức; liên quan đội ngũ giáo viên ở vùng sâu, vùng khó khăn... Do vậy, cần được nghiên cứu kỹ. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trong đó có xây dựng lại bộ máy công chức, viên chức.
Hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành chưa tốt là vấn đề được đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) đặt câu hỏi đối với Phó Thủ tướng. Về nội dung này, Phó Thủ tướng thừa nhận, sự phối hợp liên ngành cũng như giữa các địa phương còn hạn chế. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp; đồng thời sẽ tổ chức đánh giá hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo nào không hiệu quả thì xem xét sự tồn tại, các ban có nhiệm vụ tương đồng có thể tiến hành sáp nhập.
Một số đại biểu quan tâm việc phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiến độ làm đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ. Trả lời những câu hỏi này, Phó Thủ tướng khẳng định, đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm cả nước về hàng hóa, nông sản, mật độ vận tải hàng hóa cũng rất lớn. Trong giai đoạn 2011-2015, Nhà nước đã đầu tư hạ tầng ở khu vực này khoảng 58.800 tỷ đồng, tuy nhiên hiện đang có 26 dự án dở dang. Nhà nước quan tâm nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu để khu vực này trở thành vùng kinh tế năng động. Là kho gạo của cả nước, nhưng đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn khó khăn. Chính phủ sẽ rà soát lại số dự án dở dang. Riêng với dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, có sự yếu kém trong công tác tham mưu và khó khăn trong thu xếp vốn. Tới đây, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đoạn Trung Lương - Cần Thơ.
Ðại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đặt câu hỏi: Còn bao nhiêu dự án thuộc các bộ, ngành T.Ư bị thua lỗ, thất thoát mà chưa được công bố? Trách nhiệm thuộc về ai? Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã công khai thông tin về 12 dự án thua lỗ, thất thoát. Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo do một Phó Thủ tướng phụ trách để xử lý các dự án này theo hướng cơ cấu, sắp xếp lại, khắc phục hậu quả theo cơ chế thị trường, không dùng ngân sách để trả nợ, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm. Hiện, vẫn còn những dự án thua lỗ nhưng cần phải tiếp tục rà soát, làm rõ để từ đó có những giải pháp xử lý.
Trả lời chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) về chức năng tư pháp và hỗ trợ tư pháp của Chính phủ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Trong đó, tập trung hoàn thiện chính sách, các chế định, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Ðại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) quan tâm các giải pháp giảm khiếu kiện đông người, kéo dài, diễn ra gay gắt ở một số nơi, một số thời điểm vừa qua. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng cho biết, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh những điểm nóng, phần lớn liên quan đất đai. Ðây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài, phức tạp, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn thời gian vừa qua. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về vấn đề này, nhất là thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, trả lời, giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân, tăng cường đối thoại, chủ động bám sát, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Ðối với việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, được một số đại biểu quan tâm chất vấn, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo huy động sự tham gia mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành liên quan trong việc bảo đảm trật tự, an toàn và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm pháp luật về giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Ðồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, đồng bộ phát triển hạ tầng phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật… để ứng phó với ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.
Cho rằng, công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém, một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà không đúng quy định, gây bức xúc dư luận, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) đề nghị Chính phủ có biện pháp hữu hiệu để khắc phục. Phó Thủ tướng nêu rõ, với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt chức năng của mình trong công tác cán bộ. Trên cơ sở phản ánh của báo chí và người dân, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ kiểm tra sự việc, rà soát tại 11 địa phương, tiến hành thanh tra công vụ phát hiện một số sai phạm trong việc bổ nhiệm. Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu thu hồi các quyết định trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác cán bộ, nhất là về tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã về hưu.
Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến, làm rõ nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm, như: giải pháp khắc phục yếu kém trong triển khai các dự án đầu tư quan trọng; khắc phục lãng phí, dàn trải trong đầu tư công; nâng cao hiệu quả trong phối hợp liên ngành, liên vùng; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biến chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước…
Phát biểu ý kiến bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Sau ba ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, QH đã hoàn thành các nội dung của phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn với bốn nhóm vấn đề. Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tại phiên chất vấn, có gần 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 lượt đại biểu tham gia tranh luận. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những nhóm vấn đề được QH lựa chọn để chất vấn là xác đáng, phù hợp thực tế, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm, đánh giá cao. Nhìn chung, đại biểu QH thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, tích cực tranh luận để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.
Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH ghi nhận sự nghiêm túc cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong trả lời chất vấn, mặc dù nhiệm kỳ chưa đầy một năm, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế nước ta, nhưng tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hết sức cố gắng, nỗ lực chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, một số nội dung đã được QH chất vấn, giám sát nhưng chuyển biến chưa như mong đợi, do vậy cần có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Cần phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch QH đề nghị, với bốn nhóm vấn đề chất vấn, đã có nhiều yêu cầu của đại biểu QH đặt ra đối với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Thường vụ QH sẽ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ ba để trình QH xem xét, thông qua, làm cơ sở cho việc giám sát, triển khai thực hiện. Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu, thực hiện các giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục hạn chế đã nêu trong từng lĩnh vực để báo cáo QH tại các kỳ họp sau.
Nhà nước bỏ tiền ra đầu tư hạ tầng và để làm quy hoạch, thiết kế và làm tất cả, kể cả các hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị sau đó mới đấu giá. Nếu để doanh nghiệp làm hạ tầng, làm thiết kế, làm quy hoạch sau đó đổi lại các doanh nghiệp lấy các diện tích đất này thì giá trị địa tô tăng lên sẽ thuộc về doanh nghiệp. Chúng tôi kiến nghị với Chính phủ, đối với một số vùng, miền, khu vực mà Nhà nước đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, làm cho giá trị đất của cả khu đó tăng lên thì phải có các biện pháp để giá trị địa tô phải thuộc về Nhà nước, thuộc về nhân dân chứ không phải thuộc về doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không có công sức trong đó.
Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng
Hiện nay, việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư BT theo Nghị định 15/2015/NÐ-CP của Chính phủ đang được nhà đầu tư quan tâm hưởng ứng, nhiều công trình đã được đầu tư, góp phần tăng cơ sở hạ tầng ở nước ta. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai có nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại về cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất được quy định là: Thời điểm thanh toán của dự án BT cho nhà đầu tư được tính tại thời điểm ban hành quyết định giao đất. Tức là được thanh toán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá đất khi dự án BT hoàn thành, điều này làm thất thoát quỹ đất rất lớn. Tôi cho rằng, để tình trạng này xảy ra có nguyên nhân là từ khung pháp lý về đầu tư theo hình thức này chưa rõ ràng, Nghị định 15/2015/NÐ-CP quy định không đầy đủ và các văn bản khác không đề cập rõ.
Ðại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An)
Về phân bổ vốn chậm, Bộ trưởng nói là trách nhiệm của địa phương. Tuy nhiên, việc Bộ Kế hoạch và Ðầu tư có tham gia sâu vào quá trình phân bổ hay không thì Bộ trưởng chưa giải thích rõ. Tôi thấy rằng, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tham gia thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn mà khi đã thẩm định khả năng cân đối nguồn thì hầu như phải xem xét hàng chục nghìn công trình trên toàn bộ đất nước. Vì tất cả nguồn vốn từ Trung ương xuống địa phương đều phải thông qua Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Với lực lượng của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư như hiện nay có làm được hay không? Tôi nghĩ, đây là một trong những nguyên nhân chính làm ách tắc đầu tư.
Ðại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)
 
Theo Báo Nhân dân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;