Mỹ Hào: Tăng trưởng mạnh ngành thương mại - dịch vụ

19:59, 13/07/2017
Ngày 13.7, HĐND huyện Mỹ Hào khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 3, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Dự kỳ họp có các vị trong Ban Thường vụ TỈnh ủy: Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
m
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Mỹ Hào
6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt trên 9.806 tỷ đồng, tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước (Nông nghiệp tăng 1,12%; công nghiệp tăng 10,31%; thương mại - dịch vụ tăng 15,87%). 
 
Công tác thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục được quan tâm thúc đẩy. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm... 
 
Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND huyện đã thảo luận, đề ra nhiều giải pháp như: Tập trung hỗ trợ nông dân ứng dụng KHKT phát triển nông nghiệp hàng hóa; tận dụng các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã còn lại để đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới thành lập thị xã Mỹ Hào; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng, phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ; tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ chính sách y tế, giáo dục, lao động và người có công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn... 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)