Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng

21:18, 17/07/2017
Để thực hiện tốt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 
 
Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và những kết quả của công tác chăm sóc người có công với cách mạng đạt được trong thời gian qua.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công với cách mạng là một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch và hoạt động của các cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em các đối tượng chính sách, người có công.
 
Tập trung chỉ đạo để sớm giải quyết dứt điểm những tồn đọng về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trong các thời kỳ kháng chiến; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
 
HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố cần tiếp tục bổ sung nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện công tác chăm sóc người có công với cách mạng; đầu tư nâng cấp các cơ sở điều dưỡng người có công và công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn.
 
Khẩn trương rà soát những chính sách mà người có công chưa được thụ hưởng và bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật....
 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; tham gia giám sát, phản biện xã hội về thực hiện chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công với cách mạng để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.
 
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kịp thời biểu dương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)