Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên giao ban với các ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

21:50, 26/07/2017
Ngày 26.7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
6 tháng đầu năm, các ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
 
Hoạt động của các ban Đảng tiếp tục có sự đổi mới, bám sát thực tiễn, tình hình cơ sở; chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Nổi bật là các hoạt động: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng tư tưởng và các vấn đề dư luận quan tâm; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định; chú trọng công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên...
 
Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu tham gia ý kiến bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm và kịp thời sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy cũng như quy chế làm việc, chương trình làm việc 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. 
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và đề án xây dựng vị trí việc làm; phối hợp, chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 
 
Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng và những vấn đề dư luận quan tâm…
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)