Văn Giang bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

20:03, 21/07/2017
Ngày 21.7, HĐND huyện Văn Giang khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên tặng cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Giang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên tặng cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Giang
6 tháng đầu năm, huyện Văn Giang đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Tăng trưởng kinh tế tăng 14,8% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 265 tỷ đồng (đạt 61,8% dự toán năm); giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 102,7 triệu đồng; có 6/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực: Giáo dục, văn hoá, y tế... được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. 
 
Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu: Mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh chất lượng cao, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá; chỉ đạo các địa phương tập trung các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2017 có 10/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai và hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường giữ gìn an ninh – trật tự địa phương...
 
Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới, huyện cần tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tự cân đối thu, chi; đề ra các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn, huyện cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý kịp thời xe quá khổ, quá tải hoạt động; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp…
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Giang. 
 
Hoa Phương
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)