Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ V

Trong hai ngày 2 và 3.8, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 45 cơ sở Đoàn trực thuộc với hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên đang tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn khối cụ thể hoá nhiệm vụ công tác đoàn sát với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Các phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp gắn với phong trào “Ba trách nhiệm”... đã khơi dậy sức trẻ, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 
 
Trong nhiệm kỳ, Đoàn khối giới thiệu được 1.038 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 969 đoàn viên được kết nạp Đảng; tổ chức hơn 300 đợt tình nguyện; phối hợp, vận động quyên góp được trên 400 triệu đồng xây mới và sửa chữa 7 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, hộ nghèo và 5 công trình nước sạch cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; tham gia hiến gần 1.000 đơn vị máu…
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, đoàn kết, sáng tạo; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. 
 
Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm có 95% số cơ sở Đoàn đạt vững mạnh, 95% số đoàn viên khối công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; giới thiệu 130 đoàn viên ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 110 đoàn viên được kết nạp Đảng; thực hiện 2 công trình thanh niên; mỗi cơ sở đoàn trực thuộc hàng năm có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên làm theo lời Bác; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Bỏ phiếu bầu
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 ủy viên. 
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
 
Lê Hiếu
 
;