Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ

Ngày 10.8, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đoàn kiểm tra tại huyện Phù Cừ
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Phù Cừ
Qua kiểm tra cho thấy, các đảng bộ từ huyện đến cơ sở đều tổ chức nghiêm việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05, cấp ủy cơ sở đưa nội dung này vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết cũng như đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Đa số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ đều chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khi đảng viên có vi phạm đều bị xử lý nghiêm... 
 
Ban Thường vụ các huyện ủy Phù Cừ và Yên Mỹ đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05. Theo đó mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể  điển hình, tạo sức lan tỏa trong xã hội.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tập trung đánh giá đúng, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức của cán bộ, đảng viên, kết quả triển khai thực hiện những nhiệm vụ phải làm ngay; chú trọng thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ, đảng bộ. Từ đó, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời khắc phục, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế.
 
PV
 
;