Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên

Ngày 9.8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Thành ủy Hưng Yên
Dự buổi kiểm tra, về phía Hưng Yên có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Báo cáo của Thành ủy Hưng Yên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại buổi kiểm tra cho thấy: Các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 
 
Đến nay, 100% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
 
Kết quả bước đầu qua đợt học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 cho thấy, tinh thần trách nhiệm, thái độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Tinh thần tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân được tiến hành nghiêm túc; các mô hình điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kịp thời biểu dương và nhân rộng.
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số địa phương, đơn vị chưa bám sát vào tình hình thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai còn chung chung. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên…
 
Kết luận buổi kiểm tra, bà Lâm Phương Thanh đề nghị, thời gian tới cấp ủy các cấp cần chú trọng công tác học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục; xây dựng chuyên đề theo từng năm gắn với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp của từng đơn vị, địa phương…
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra tại Thành ủy Hưng Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là 2 văn kiện hết sức quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhau. Việc học tập, quán triệt 2 văn kiện này sẽ thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Thành ủy Hưng Yên, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đồng thời tổ chức giám sát, đánh giá kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm sau hơn nửa năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, từ đó đề ra các biện pháp triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
PV
 
;