Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại huyện Văn Giang

Ngày 11.8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại huyện Văn Giang. 
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Văn Giang
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Văn Giang
Dự buổi kiểm tra có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Thời gian qua, huyện Văn Giang luôn quan tâm công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. 
 
Đến nay, 100% số chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân có cải tiến rõ rệt.
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra tại huyện Văn Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, Ban Thường vụ huyện uỷ Văn Giang cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần cụ thể và gắn với thực tiễn.
 
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh cho rằng: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Văn Giang cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá đảng viên, cần liên hệ với các biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, để từ đó có đánh giá, nhìn nhận chính xác. Khi phát hiện những vi phạm, có biểu hiện về suy thoái cần uốn nắn, điều chỉnh và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, các chi uỷ, đảng uỷ cần nhìn nhận và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, hiệu quả...
 
PV
 
;