Ngày thứ hai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Ngày 27.9, tại Sở Chỉ huy thống nhất, chương trình diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2017 tiếp tục với các nội dung theo kế hoạch. Dự diễn tập KVPT tỉnh có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh… 
Các đại biểu dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
Các đại biểu dự diễn tập KVPT tỉnh
Mở đầu ngày diễn tập thứ 2 là nội dung tổ chức thực hành báo động, sơ tán nhân dân, học sinh; thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ các mục tiêu và tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hỏa, khắc phục hậu quả.
 
Tiếp đến, tại Sở Chỉ huy thống nhất, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh điều chỉnh do ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về tổ chức tác chiến phòng thủ; nghe báo cáo Quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh điều chỉnh và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các nội dung có liên quan. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo và phê chuẩn Quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã kết luận và phân công tổ chức thực hiện.
 
Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo dự kiến hành động của các ngành, đơn vị. 
 
Buổi chiều, chương trình diễn tập tiếp tục với các nội dung: Hội nghị Hội đồng cung cấp tỉnh bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thông qua, phê duyệt kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường không trên sa bàn. 
Thiuwc
Thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không
Ngày 28.9, chương trình diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 tiếp tục diễn ra các nội dung theo chương trình đã phê duyệt và bế mạc, kết thúc diễn tập.
 
* Nằm trong khuôn khổ diễn tập KVPT tỉnh, cùng ngày, các huyện Kim Động và Khoái Châu đã thực hiện một số nội dung diễn tập theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 
Thu Yến – Lê Hiếu
 
;