Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Kim Động

Vừa qua, ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại huyện Kim Động, gồm các đảng viên: Lê Văn Đại (Đảng bộ xã Vĩnh Xá); Trần Văn Ngư và Phạm Thị Têm (Đảng bộ thị trấn Lương Bằng); Vũ Văn Dương (Đảng bộ xã Hiệp Cường).
n
Ông Đoàn Văn Hòa trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Vũ Văn Dương
Đây là những đảng viên có công lao đóng góp trong quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù tuổi đã cao, song các đảng viên vẫn phát huy tính tiên phong, gương mẫu giáo dục con cháu, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đào Doan
 
;