Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Phù Cừ

Ngày 23.9, ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2.9.2017 cho 5 đảng viên của huyện Phù Cừ, gồm các đảng viên: Nguyễn Khắc Cự và Nguyễn Văn Uông(Đảng bộ xã Minh Hoàng); Trần Văn Phiến(Đảng bộ xã Tam Đa); Nguyễn Văn Diện (Đảng bộ xã Tống Phan) và Nguyễn Văn Quần (Đảng bộ xã Đoàn Đào). 
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Diện
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Diện
Tại các gia đình đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, ông Đặng Minh Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và gia đình thường xuyên quan tâm chăm lo về mọi mặt đối với các đảng viên cao tuổi Đảng, đồng thời chúc các đảng viên trường thọ, tiếp tục giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 
Đức Hùng
 
;