Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm

Ngày 16.9, ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên ở Đảng bộ xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm).
 
Đợt 2.9 năm nay, Đảng bộ xã Tân Quang có 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm các đảng viên : Vương Linh, Phạm Thị Lan, Cao Huy Hạp và Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh có 1 đảng viên là Vũ Điển. Cả 4 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên từng tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1945 - 1946. 
 
Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đảng viên đều gương mẫu, tiên phong, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa.
 
Tại địa phương, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cùng đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quê hương giàu đẹp.
 
PV
;