Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh

 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, chiều 19-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Nghị quyết 16); về kiến nghị một số cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.
Sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh báo cáo và các đại biểu phát biểu ý kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm việc. Tổng Bí thư đồng tình với các ý kiến cho rằng, trong giai đoạn 2011-2015, kinh tế thành phố tăng trưởng khá cao, GDP bình quân đạt 9,6%/năm, gấp 1,63 lần bình quân cả nước. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,05%/năm, gấp 1,3 lần cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 5.122 USD/năm, gấp 2,37 lần bình quân cả nước. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực; công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, văn hóa nghệ thuật có bước tiến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Chính trị xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng.
Thành ủy đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục hiệu quả một số hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và khóa XII, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Thành ủy đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng sâu sát, gắn bó với nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16 còn chậm, chưa đủ quyết liệt, chưa góp phần ngăn chặn suy giảm sự tăng trưởng kinh tế của thành phố; tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh chậm cải thiện.
Đánh giá cao sự phát triển của thành phố, Tổng Bí thư nhấn mạnh chưa bao giờ TP Hồ Chí Minh có cơ ngơi, tầm vóc, vị thế như hiện nay. Song đồng chí cũng nêu vấn đề, trong khi một số cơ chế, chính sách còn vướng mắc, tháo gỡ chậm thì các bộ, ngành đã vào cuộc chưa.
Để thực hiện tốt Nghị quyết 16 và giải quyết những vấn đề đặt ra, Tổng Bí thư đề nghị TP Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo việc gì làm trước, việc gì làm sau, có bước đi khả thi, lộ trình hợp lý, chắc chắn và hiệu quả. Về các cơ chế, chính sách, cần đặt trong tổng thể chung của cả nước, tuân thủ đúng pháp luật, hài hòa giữa cái chung và cái riêng. TP Hồ Chí Minh phải chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các bộ, ngành cùng phối hợp, hỗ trợ để xây dựng TP Hồ Chí Minh của cả nước, vì cả nước.
Đồng chí lưu ý, thành phố phải bám sát nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết 16, kiểm điểm từng việc đã làm đến đâu, cụ thể như: việc thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển; việc xem xét để tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và thành phố, thực hiện từ năm 2015; việc phân cấp nhiều hơn cho thành phố trong một số lĩnh vực quản lý tài chính công, tăng hơn tính tự chủ về ngân sách, quyết định một số khoản thu, chi; về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư,…
Tổng Bí thư nêu rõ, Bộ Chính trị sẽ ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16. Trên cơ sở chung, TP Hồ Chí Minh cần chọn ra một số việc, việc nào làm được thì triển khai ngay, kết hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Theo Báo Nhân dân
 
;