Công bố TTHC trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

19:07, 30/10/2017
Ngày 26.10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2834/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 
 
Theo Quyết định, có 26 TTHC trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh như: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ (đều đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư); chuyển nhượng dự án đầu tư; thủ tục cấp lại, nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục giãn tiến độ đầu tư; tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý….
Quyết định này thay thế Quyết định số 837/QĐ-CTUBND ngày 29.4.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)