Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

Ngày 12.10, tại trụ sở Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” và “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”. Buổi sáng, tham dự hội thảo “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” có các ông, bà: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các nhà khoa học, đại biểu có tham luận tại hội thảo và đại diện gia đình đồng chí Lê Văn Lương.
Các đại biểu
Các đại biểu dự hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên"
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Tô Hiệu nhằm tôn vinh công lao, cống hiến của các đồng chí với Đảng, với dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, đại diện gia đình, dòng họ của đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu thảo luận, làm rõ những hoạt động, cống hiến của hai đồng chí, góp phần làm sáng tỏ hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp và tầm vóc, những đóng góp to lớn của hai đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như với quê hương Hưng Yên. Thành công của hội thảo sẽ là tư liệu quý để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau; là niềm tự hào, sự cổ vũ, động viên lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh cố gắng, nỗ lực giành được nhiều thành tích, kết quả cao hơn nữa, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh, tình cảm của đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu dành cho tỉnh nhà.
 
Tại hội thảo “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”, các nhà khoa học, đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, làm rõ nhiều khía cạnh trong cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Văn Lương như: Truyền thống quê hương, gia đình và con đường đến với cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương; đồng chí Lê Văn Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương đạo đức trong sáng của đồng chí Lê Văn Lương; tình cảm của đồng chí dành cho quê hương Hưng Yên. 
 
Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, những tư liệu quý báu mà các tham luận, bài viết đem lại. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Theo chủ đề hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, đại biểu đã tập trung phân tích, lý giải góp phần làm sâu sắc thêm những hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Văn Lương với Đảng, với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên được thể hiện qua các thời kỳ cách mạng và qua cuộc đời hoạt động của đồng chí. Với các tư liệu và những kiến giải mới mà các nhà khoa học đã cung cấp tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu về đồng chí Lê Văn Lương.
 
* Buổi chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh uỷ tiếp tục diễn ra hội thảo khoa học "Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”. Dự hội thảo có các ông, bà: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Cùng dự có các nhà khoa học, đại biểu có tham luận tại hội thảo và đại diện gia đình đồng chí Tô Hiệu.
 
Nhiều tham luận của các đại biểu, nhà khoa học đã cung cấp những tư liệu quý, giá trị như: "Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa quê hương Văn Giang, Xuân Cầu tới sự hình thành nhân cách, chí hướng cách mạng của đồng chí Tô Hiệu"; "Những hoạt động yêu nước và cống hiến của đồng chí Tô Hiệu tại Hưng Yên và Hà Nội"; "Hoạt động và cống hiến của đồng chí Tô Hiệu trong thời kỳ xây dựng Đảng bộ Hải Phòng"; "Vai trò của đồng chí Tô Hiệu trong khôi phục cơ quan lãnh đạo của Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ"; "Đồng chí Tô Hiệu với công tác xây dựng tổ chức Đảng trong ngục tù Sơn La"... 
 
Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Những ý kiến tham luận tại hội thảo đều khẳng định đồng chí Tô Hiệu có đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quê hương Hưng Yên cũng như dòng họ, gia đình có những ảnh hưởng tích cực đến nhận thức, lòng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Tô Hiệu; lý tưởng cao đẹp, tinh thần bất khuất, bản lĩnh kiên trung của người chiến sỹ cách mạng Tô Hiệu là tấm gương sáng ngời cho thế hệ sau học tập và noi theo. Ban tổ chức hội thảo tiếp thu những ý kiến tham luận của các đại biểu, trên cơ sở đó biên tập, chỉnh lý, bổ sung làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu về đồng chí Tô Hiệu.
 
Lê Hiếu
 
;