Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Ngày 10.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh. Các ông: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
y
Các đại biểu dự hội nghị
Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Phương pháp tuyên truyền miệng và kinh nghiệm trong truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỹ năng tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo các cấp; công tác văn hóa - văn nghệ, chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp; công tác khoa giáo, chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp; kỹ năng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phương pháp định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống "điểm nóng" và nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Những năm qua, ngành Tuyên giáo Hưng Yên luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các cấp ủy; tham mưu xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Duy trì đều đặn hoạt động thông tin, tuyên truyền; coi trọng và đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy xử lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa – văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Tuy nhiên, hiện nay còn một số cán bộ tuyên giáo của các cấp ủy còn hạn chế như: Công tác tham mưu trên một số lĩnh vực chưa kịp thời; kinh nghiệm quán triệt, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa có sự đổi mới; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có nơi còn chưa tích cực; việc nắm bắt và dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu sát, kịp thời… 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh không chỉ nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên ngành tuyên giáo mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các học viên chấp hành tốt nội quy của lớp học; tích cực nghiên cứu, tiếp thu các nội dung do báo cáo viên truyền đạt, từ đó có giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng tổ chức học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn các địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. 
 
Lê Hiếu
 
 
;