Hưng Yên: Trên 2.700 thí sinh dự thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 24.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 265 cuộc thi cấp cơ sở với 2.488 thí sinh dự thi; cấp huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với gần 200 thí sinh dự thi. Ngoài ra, có 3 đơn vị là MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức cuộc thi cấp tỉnh với hơn 40 thí sinh tham gia. 
 
Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên hầu hết các thí sinh đều thực hiện tốt các phần thi, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. 
 
Qua cuộc thi đã động viên được đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, học sinh, thanh thiếu nhi tích cực, hăng hái tham gia lao động sản xuất, học tập, thiết thực noi theo gương Bác. 
 
Lê Hiếu
 
;