Hưng Yên: Triển khai công tác dân vận quý IV

Ngày 13.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2017) và triển khai công tác dân vận quý IV năm 2017. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 
 Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 
 
Trong quý III, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai rộng khắp.
 
Nhiệm vụ trọng tâm quý IV, hệ thống dân vận các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động tham mưu giúp cấp ủy đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh...
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp tiếp tục khắc phục khó khăn, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề từ thực tiễn, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ bền vững, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; hướng dẫn, động viên nhân dân tham gia thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" của Ban Dân vận Trung ương cho 11 cá nhân; tặng Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2015 - 2017; khai trương Trang thông tin điện tử Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Lê Hiếu
 
;