Kim Động có 269 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 7.11

19:14, 30/10/2017
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2017), huyện Kim Động có 269 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng. 
 
Trong đó, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.
 
Ngoài ra, 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 174 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)