2.430 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7.11

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 – 7.11.2017), toàn tỉnh có 2.430 đảng viên vinh dự được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. 
 
Trong số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 23 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; còn lại là tặng và truy tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. 
 
Hiện nay, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đang xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm trang trọng, ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên.
 
Lê Hiếu
 
;