Thông báo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên tháng 11.2017

Từ ngày 1 đến ngày 2.11.2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp kỳ 22. Đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp để xem xét, kết luận các nội dung như sau:
Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
I- Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Tỉnh ủy kết luận:
 
1. Đảng ủy thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu) và cá nhân đồng chí Vũ Văn Đại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; đồng chí Nguyễn Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn; đồng chí Trần Văn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2010 – 2015, từ tháng 1.2015 đến tháng 5.2017, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và buông lỏng công tác quản lý đất đai, để xảy ra nhiều vi phạm về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; không chấp hành văn bản, kết luận của cấp trên liên quan đến việc chỉ đạo và giải quyết, khắc phục những vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thị trấn.
 
Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30.3.2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật:
 
- Cảnh cáo đồng chí Vũ Văn Đại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn.
 
- Cảnh cáo đồng chí Trần Văn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2010 – 2015, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn.
 
- Khiển trách đồng chí Nguyễn Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn.
 
- Yêu cầu UBKT Huyện ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh – cán bộ Địa chính 1 thị trấn.
 
- Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW ngày 8.10.2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy thị trấn Khoái Châu các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020; chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật đảng, chính quyền đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan về trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên.
 
2. Đảng ủy thị trấn Trần Cao (Phù Cừ) nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cá nhân các đồng chí Đỗ Xuân Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; đồng chí Nguyễn Xuân Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn từ tháng 1.2015 đến tháng 6.2017, trong lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra, giám sát còn để xảy ra nhiều vi phạm về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn; chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 93a/KH-UBND, ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20.3.2017 của UBND huyện Phù Cừ về xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
 
Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30.3.2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Đỗ Xuân Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn và đồng chí Nguyễn Xuân Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn.
 
UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ xem xét, xử lý theo thẩm quyền về những vi phạm của Đảng ủy thị trấn Trần Cao nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật đảng, chính quyền đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan về trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên.
 
3. Đảng ủy xã Long Hưng (Văn Giang) nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cá nhân các đồng chí Nguyễn Hữu Tạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ tháng 1.2015 đến tháng 8.2017, trong lãnh đạo, chỉ đạo thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát nên còn để tình trạng vi phạm trong công tác quản lý đất đai; vi phạm về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp và chưa quyết liệt trong chỉ đạo khắc phục các sai phạm về đất đai xảy ra trên địa bàn xã.
 
UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang xem xét, chỉ đạo và xử lý trách nhiệm của Đảng ủy xã Long Hưng, đồng chí Nguyễn Hữu Tạc, đồng chí Phạm Văn Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những vi phạm nêu trên.
 
II- Xem xét, kết luận 2 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các đơn vị được kiểm tra phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.
 
III- Xem xét kết quả 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang, Thường trực Huyện ủy Phù Cừ và cá nhân đảng viên là lãnh đạo tại các đơn vị được giám sát. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu  các tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới; báo cáo kết quả khắc phục về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
;