Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị báo cáo viên tháng 12

Ngày 20.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12. Dự hội nghị có bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Các
Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 12
Tại hội nghị, các báo cáo viên được truyền đạt 2 chuyên đề: Hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017, dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung nghiên cứu các nội dung đã được truyền đạt để tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương, đơn vị. Về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 1.2018, đồng thời yêu cầu cần tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV; những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tỉnh; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2017, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng.
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức "trao tặng cuốn sách Độc nhãn tướng quân Nguyễn Bình - Như một huyền thoại" của tác giả Nguyễn Ngọc Bích cho các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, thư viện và Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố, Đảng uỷ xã Giai Phạm (Yên Mỹ) và một số cá nhân. 
 
Đức Hùng
 
;