Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2017

 

 Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Sáng 26-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự hội nghị có hơn 650 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc sở thông tin và truyền thông, chủ tịch hội nhà báo, tổng biên tập các báo đảng, giám đốc đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
Cả nước hiện có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in, trong đó có 86 báo Trung ương, 99 báo địa phương, 664 tạp chí và 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, năm đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 281 kênh; 195 cơ quan báo chí điện tử đã được cấp phép, trong đó có 171 cơ quan báo chí, đài, tạp chí thực hiện loại hình báo chí điện tử; 178 giấy phép được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình để khai thác thế mạnh của loại hình thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới, nhất là khi thông tin trên mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng đến xã hội.
Trong năm qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Báo chí cũng đã tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế như: Thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép. Nhiều báo, tạp chí điện tử phát tán các thông tin tiêu cực, thông tin một chiều gây bức xúc dư luận. Một số báo đưa tin không đúng sự thật, thiếu nhạy cảm về chính trị, đăng tải quá nhiều thông tin về mặt trái của xã hội; Vẫn còn tình trạng vi phạm luật sở hữu trí tuệ, bản quyền trong lĩnh vực báo chí. Tình trạng kết án vụ việc, hiện tượng mà không cần xem xét tới quy định của pháp luật; Tình trạng “suy đoán có tội” phát triển trong báo chí gây thiệt hại lớn đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, gây sụt giảm lòng tin của công chúng vào báo chí; Tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, cố tình mập mờ giữa trang tin điện tử tổng hợp - báo điện tử - tạp chí điện tử bằng các từ ngữ gây hiểu nhầm như News, Tin tức; Một số cơ quan báo chí chưa quản lý chặt chẽ văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, năm 2017, công tác báo chí đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Trong công tác chỉ đạo định hướng, báo chí đã chủ động kịp thời, hiệu quả thuyết phục được thực hiện một cách tập trung hơn. Quản lý nhà nước về công tác báo chí có nhiều tiến bộ; chất lượng, uy tín của giải Báo chí Quốc gia được nâng cao, bên cạnh đó cũng hình thành những giải thưởng mới nhận được sự quan tâm của giới báo chí, của dư luận xã hội...
Chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đạt được kết quả rất tích cực, nhất là trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Trong điều kiện khó khăn thử thách của năm 2017, những kết quả quan trọng và toàn diện đó thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị, sự nỗ lực sáng tạo rất đáng ghi nhận của những người làm công tác báo chí cả nước.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh ba vấn đề cần quan tâm, đó là công tác quản lý, giáo dục phóng viên trong tác nghiệp, vai trò của phóng viên trong phòng chống tham nhũng, cũng như sự hy sinh trong quá trình tác nghiệp; vấn đề kinh tế báo chí. Về vấn đề đội ngũ những người làm báo của đất nước, những nhà báo đã không ngại khó khăn có mặt ở đầu sóng, ngọn gió, ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để kịp thời phản ánh, đưa tin về những sự kiện quan trọng của đất nước; có những nhà báo đã hy sinh cả mạng sống của mình, vượt qua sự đe dọa của các thế lực xấu để làm tròn sứ mệnh của người làm báo chân chính. Điều đó thể hiện quyết tâm đổi mới, theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng, cũng như trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo chí.
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm năm. Kết quả công tác trên tất cả các mặt của năm 2018 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XII đặt ra. Do đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh một số việc cần tập trung: Tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của năm 2018 gắn với nhiệm vụ, mục tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo định hướng nội dung thông tin theo hướng chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục, giữ vững nguyên tắc một đầu mối thông tin...
 
Theo Báo Nhân dân
;