Hưng Yên: Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Ngày 28.12, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2016-2018. Dự lễ bế giảng có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Toàn cảnh lễ bế giảng
Toàn cảnh lễ bế giảng
Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018 gồm 90 học viên, là các cán bộ, đương chức và quy hoạch được chọn cử của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương. 
 
Qua 2 năm học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức mới về kinh tế- xã hội, chính trị trong nước và quốc tế… 
 
Kết quả, có 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó xếp loại giỏi chiếm 25,5%;  2 học viên có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt được nhận Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng yêu cầu: Các học viên cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, áp dụng lý luận và kiến thức được học vào thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục chủ động tự nghiên cứu, tự cập nhật những thông tin, kiến thức mới. 
 
Lê Hiếu
 
;