Hưng Yên: Định hướng công tác báo chí tháng 1.2018

Ngày 28.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12 năm 2017.
 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong tháng 12, các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
 
Nội dung thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời những sự kiện chính trị nổi bật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc xử lý vi phạm hành lang công trình thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả kinh tế cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...
 
Trong tháng 1.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự của tỉnh và các địa phương, đơn vị; công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường tin, bài phản ánh về gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 1.2018 và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2).
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017.
 
Lê Hiếu
 
;