Hưng Yên: Khai mạc kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 6.12, tại hội trường trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Dự khai mạc kỳ họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
 Toàn cảnh
Toàn cảnh kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kỳ họp hoàn thành tốt chương trình, nội dung và nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có chất lượng, khả thi, sát với tình hình thực tế của tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới… 
 
Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh cần tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, phân tích sâu các nguyên nhân, dự báo sát, đúng tình hình năm 2018; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên; quy hoạch hai bên đường trục kinh tế Bắc - Nam, quy hoạch hai bên đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên; tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiêm túc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công... 
 
Tiếp đó, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,45%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ 680 triệu USD; tổng thu ngân sách ước đạt 11 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 103,28% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 8 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh tiếp nhận 255 dự án đầu tư mới; 1.180 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 10 nghìn tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,51%. Thương mại và dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Năm 2018, UBND tỉnh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 
 
Tiếp đến, các đại biểu nghe ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 để thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền xây dựng cơ sở hạ tầng; về việc phê duyệt Đề án khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, giai đoạn 2017 - 2020; về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, đến hết năm 2016; về quy định hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa công nhận lần đầu và công nhận lại sau 3 năm; về quy định mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; về sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh... Các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
 
Kỳ họp đã tiến hành cho miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bảo đảm đúng quy định. 
 
Ngày mai 7.12, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ hai. Theo dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thảo luận ở tổ. 
 
Lê Hiếu
;