Hưng Yên: Kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

Ngày 8.12, kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc. Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Các
Toàn cảnh kỳ họp
Mở đầu phiên họp, ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại biểu trong buổi thảo luận tại tổ. Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Cục thuế tỉnh đã giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề như: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ dịch vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo đảm chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; định hướng sản xuất, quảng bá và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, bảo tồn và nhân giống vải trứng, hoàn thiện thủ tục pháp lý cấp thương hiệu cho vải lai chín sớm; tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức mầm non; quy định chế độ cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở; hỗ trợ kinh phí dồn thửa đổi ruộng và xây dựng nhà văn hóa thôn; công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa; xử lý các công ty, doanh nghiệp nợ đọng thuế... 
Đại biểu
Đại biểu HĐND tỉnh chất vất cơ quan hữu quan tại kỳ họp
Các ý kiến giải trình, trả lời của lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm.
 
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhóm nội dung cơ bản: Về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chăm lo các nhiệm vụ văn hóa, an sinh xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
 
Tiếp theo, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
B
Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Các cấp, các ngành trong tỉnh cần tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải quyết lao động ở nông thôn; tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan giải quyết theo quy định. 
 
Lê Hiếu
 
 
;