Hưng Yên tham dự ngày làm việc thứ 2 hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Ngày 29.12.2017 hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 bước sang ngày làm việc thứ hai và kết thúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu kết luận. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh…
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên
Tại hội nghị, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã dành nhiều thời gian phát biểu giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các địa phương và đề xuất với Chính phủ những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện nghiêm nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ngay từ những tháng đầu, quý đầu. 
 
Trong đó cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; thực hiện chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, chống tham ô, tham nhũng. Lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhất là trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; tiếp tục củng cố bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội...
 
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương, căn cứ kế hoạch của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa từng nhiệm vụ và có giải pháp thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2018…
 
Đức Toản
 
;