Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Ngày 26.12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám  sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Toàn
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và các tổ chức đảng tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ... giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 
 
Trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 1.520 đảng viên, 752 tổ chức đảng; giám sát 1.013 đảng viên, 596 tổ chức đảng; qua kiểm tra phát hiện 66 đảng viên và 10 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm.
 
Ban Thường vụ cấp ủy, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 373 đảng viên, 23 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 564 đảng viên và 128 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 793 đảng viên và 439 tổ chức đảng theo chuyên đề; UBKT cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 88 đảng viên. UBKT các cấp giải quyết tố cáo đối với 39 đảng viên, 1 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng. 
 
Năm 2018, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh"; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; xử lý nghiêm, chính xác, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...
 
Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã triển khai, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tăng cường giám sát thường xuyên, mở rộng giám sát theo chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung nắm tình hình đơn thư, các vụ việc nổi cộm để giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để phát sinh phức tạp; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra, kiểm toán, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; qua kiểm tra phải kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các sai phạm...
 
Lê Hiếu
;