Kiểm tra công tác dân vận tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 1.12, Tổ kiểm tra số 1 của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi kiểm tra.
b
Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường tới các tầng lớp nhân dân.
 
Nhiều mô hình dân vận khéo trong đơn vị được triển khai như: Vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình; phối hợp thành lập và duy trì hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường tự quản; tiếp nhận, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường... 
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính được đơn vị chú trọng, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.
 
Tại buổi kiểm tra, các thành viên tổ kiểm tra đề nghị sở làm rõ hơn một số nội dung: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị; hoạt động đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đất tôn giáo; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa...
 
Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa đề nghị: Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy và nhân rộng các mô hình dân vận khéo của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường quản lý đất tôn giáo... 
 
Lê Hiếu
;